Download:
 
 
 
Programma van de elfde
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 13 januari 2016
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
 
De 20e en méér nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De elfde ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door
Prof. Dr. J.W.P.F.  Kardaun,
hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken,
Universiteit van Amsterdam en CBS
 
 
Programma
 
13.00 uur
Ontvangst
 
13.30 – 13.40 uur
Opening door de voorzitter
 • René Stumpel
 
13.40 – 14.00 uur
De organisatie van de lijkschouw in omringende landen.
 • Cecile Woudenberg, forensisch arts AC Kenniscentrum
 
14.00 – 14.20 uur
Letselspreekuur bij de GGD: meerwaarde voor de juridische rechtsgang?
 • Nynke Tamminga, Van Hall-Larenstein Leeuwarden, GGD Fryslân
 
14.20 – 14.40 uur
Zorgbehoefte van slachtoffers van geweldsmisdrijven
 • Floor Dirckx, psychologie UvA, GGD Amsterdam
 
14.40 - 15.00 uur
Differentiatie van grijze en witte stof in de hersenen op een post-mortale CT-scan: een potentiële marker voor de duur van het posttraumatisch interval.
 • Dorien Snijders, Forensische wetenschappen UvA
 
15.00 - 15.20 uur
Euthanasie en veranderende beweegredenen
 • Melissa Offen, Rijksuniversiteit Utrecht - UMC
  GGD Midden-Nederland
 
15.20 - 16.00 uur
Pauze
 
16.00 - 16.05 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
16.05 - 16.45 uur
Ontwikkelingen in Registratie en Statistieken van Sterfte
 • Prof. Dr. J.W.P.F. Kardaun,
  hoogleraar Registratie en Statistiek van doodsoorzaken
  Universiteit van Amsterdam en CBS
 
16.45 - 16.55 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.55 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting in 3 stappen:
1.
Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
 • BAJC-lezing d.d. 13 januari 2016 èn
 • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer èn
 • Het BIG-nummer en beroep voor accreditatiepunten.
 • Voor studenten: het studentennummer, studierichting en instituut.
 • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
2.
Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer IBAN NL87 RABO 0100 9970 23 (BIC RABONL2U voor buitenlandse betalingenten), ten name van de Rob Monterie Stichting.
3.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
 
Bij entree moeten studenten hun studenten-/collegekaart kunnen tonen.
 
Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang tegen contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats.
Toegang van het NFI is alléén mogelijk bij inschrijving vooraf èn met het ter plaatse tonen van een geldig identiteitsbewijs.
 
Deelnemersontvangen ter plaatse abstracts. Na afloop worden deze op de website geplaatst.
 
Het NFI is goed bereikbaar (zie hier). Volg de instructies voor parkeren!
 
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk