Download:
 
 
 
Programma van de twaalfde
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 11 januari 2017
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
 
De 20e en méér nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen
en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische
wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het
Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar
gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit
binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van
de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de
forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De key note lezing wordt uitgesproken door
Prof. Dr. U.  Reijnders,
hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde,
Universiteit van Amsterdam, GGD Amsterdam
 
 
Programma
 
13.00 uur
Ontvangst
 
13.30 – 13.40 uur
Opening door de voorzitter
 • René Stumpel
 
13.40 – 14.05 uur
Gebruik van de postmortale urinetest door forensisch artsen
 • Geert Nijhout, Rijksuniversiteit Utrecht - UMC, GGD Midden-Nederland
 
14.05 – 14.30 uur
Kindermishandeling en kinderen met functionele buikklachten
 • Daisy Pieterse, Bio-medische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 
14.30 – 15.05 uur
Decompositie - scoringsmethode voor het schatten van het postmortale interval
 • Tamara Gelderman, Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen
 
15.05 - 15.30 uur
Dehydratie van de huid en het bepalen van het postmortale interval
 • Jeltje van Esch, Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 
15.30 - 16.00 uur
Pauze
 
16.00 - 16.05 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
16.05 - 16.45 uur
Ontwikkelingen in de Eerstelijns Forensische Geneeskunde
 • Prof. Dr. U. Reijnders,
  hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde
  Universiteit van Amsterdam
 
16.45 - 16.55 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.55 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting in 3 stappen:
1.
Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
 • BAJC-lezing d.d. woensdag 11 januari 2017 èn
 • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer èn
 • Het BIG-nummer en beroep voor accreditatiepunten.
 • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
2.
Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer IBAN NL87 RABO 0100 9970 23 (BIC RABONL2U voor buitenlandse betalingenten), ten name van de Rob Monterie Stichting.
3.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
 
Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats.
 
Studenten hebben gratis toegang, maar moeten zich wel aanmelden met studentennummer, studierichting en naam van het Instituut. Bij entree moeten zij hun studenten-/collegekaart kunnen tonen.
 
Toegang van het NFI is alléén mogelijk bij inschrijving vooraf èn met het ter plaatse tonen van een geldig identiteitsbewijs.
 
Na afloop worden deze op de website geplaatst.
 
Het NFI is goed bereikbaar (zie hier). Volg de instructies voor parkeren!
 
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt via GAIA voor 3 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk