Aankondiging 14e B.A.J. Cohenlezing, woensdag 16 januari 2019

Geachte geadresseerde,

De Rob Monterie Stichting voor forensische geneeskunde doet hierbij een aankondiging voor de 14e B.A.J. Cohenlezing. 

De lezing wordt gehouden op woensdag 16 januari 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in het Auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag. Voorafgaand aan de lezing is er op aanvraag mogelijkheid tot een lunch vanaf 12.30 uur. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de middag wordt afgesloten om 17.45 uur.
Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen aankondigen dat de lezing dit jaar zal worden gehouden door de heer Marc Mulders, forensisch geneeskundige, en medisch manager bij de Levenseindekliniek. De titel van zijn lezing luidt:

Levenseindekliniek anno 2019: positie en praktijk

De Rob Monterie Stichting is opgericht om studenten te stimuleren kennis te maken met forensische geneeskunde. Voorafgaand aan de keynote lezing zullen studenten presentaties verzorgen over hun eigen onderzoek en/of projecten, te weten:

Zie ook de Rob Monterieprijs.

Accreditatie:
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
U kunt zich vanaf heden aanmelden via  info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:

BAJC-lezing 16 januari 2019
èn
Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer
èn
Het BIG-nummer en beroep voor accreditatie.

Voor studenten is deelname kosteloos, onder vermelding van studentennummer, studierichting en Instituut.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijfkosten van € 75. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL87 RABO 0100997023. Studenten kunnen volstaan met inschrijving.

Bij inschrijving graag vermelden of u gebruik wilt maken van de lunch, met inbegrip van eventuele dieetwensen. Na ontvangst van uw betaling of inschrijving (studenten) sturen wij u het programmaboekje en de routebeschrijving toe.

Tenslotte is ons verzoek om, indien u geïnteresseerden in uw omgeving kent, hen deze uitnodiging toe te sturen.

Namens de Rob Monterie Stichting, 
Marloes E.M. Vester, secretaris