BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
Woensdag 14 januari 2009
13.30 – 17.00 uur
 
Plaats: Van der Hoeven Kliniek
Willem Dreeslaan 2, 3515 GB Utrecht
 
De 20e en mιιr nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder. Na- en bijscholing zijn dan ook niet meer weg te denken uit de hedendaagse scholing of praktijk binnen de geneeskunde.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde, Forum Educatief en het Forensisch Medisch Genootschap zijn overeengekomen om jaarlijks een seminar te wijden aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Besloten is om bij die gelegenheid een ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ te laten uitspreken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
Het seminar is gepland op woensdagmiddag 14 januari 2009 in het auditorium van de Van der Hoeven Kliniek, Willem Dreeslaan 2 in Utrecht. In Utrecht is betaald parkeren duur. De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer (onder andere buslijn 1).
 
De vierde ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door dr. J. den Otter, arts MG-epidemioloog, voorzitter van de Johannes Wier Stichting. Tevens zal een aantal studenten of inmiddels afgestudeerden een korte uiteenzetting geven over hun keuzeonderzoek en/of keuzepracticum forensische geneeskunde of raakvlakken daarmee.
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
  • Renι Stumpel, arts MG, forensisch geneeskundige,
    voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.00 uur
Detentie en medische zorg in het licht van mensenrechten
  • Mr. Kim van Laarhoven
 
14.00 – 14.25 uur
De Sexual Assault Nurse Examiner, nieuw specialisme in Nederland?
  • Ynette Wybenga, verpleegkundige
 
14.25 – 14.50 uur
Een bachelors programma Forensische Geneeskunde
  • Paula van Ooik en Sailay Siddiqi, co-assistenten
 
14.50 – 15.15 uur
Retinabloedingen bij kindermishandeling
  • Karlijn van Leijden, arts
 
15.15 – 15.45 uur
Pauze
 
15.45 – 15.55 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohen-lezing
  • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.55 – 16.35 uur
Professionaliteit, Forensische Geneeskunde en Mensenrechten
  • Joost den Otter, arts MG, epidemioloog, voorzitter Johannes Wier Stichting
 
16.35 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord vanuit het Forensisch Medisch Genootschap
 
 
 
Inschrijving
 
Inschrijving vindt plaats bij Forum Educatief (telefoon (030) 275 82 77) door aanmelding per e-mail naar mvanmeeteren@forumeducatief.nl onder vermelding van:
- BAJC-lezing d.d. 14 januari 2009 en
- Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Vermeld het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in PE online (zie accreditatie).
 
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld van € 75,- op rekeningnummer 65.90.40.395 ten name van Forum Educatief. Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling mogelijk. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betaling.
 
Deelnemers ontvangen de abstracts.
 
Voor studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd. Hun deelname wordt gesponsord door de Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde (info@robmonteriestichting.nl). Donaties zijn welkom op bankrekening 10.09.97.023.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956.
 
 
Accreditatie
 
Er is voor 3 uur accreditering aangevraagd bij
-
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde
-
College voor Accreditering Huisartsen
-
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
-
Forum Educatief is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen & Verzorgenden
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005