Programma van de vijfde
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 13 januari 2010
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
 
 
De 20e en mιιr nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De vijfde ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door
Dr. V. Slenter, arts MG en directeur van het Capaciteitsorgaan van de KNMG.
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
 • Renι Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.05 uur
Kinderdoding
 • Esther Goetheer, destijds studente rechten (KUN)
 
14.05 – 14.35 uur
Diervraatsporen, een overzicht
 • Judith Fronczek Arts-patholoog i.o. VUMC (NFI)
 
14.35 – 15.00 uur
De toegevoegde waarde van de 3D CT bij slachtoffers die met een wapen op het hoofd geslagen zijn
 • Bernadette S. de Bakker, Studente geneeskunde AMC (NFI)
 
15.00 – 15.30 uur
Pauze
 
15.30 – 15.40 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.40 – 16.15 uur
Forensische geneeskunde: “Genoeg is niet altijd genoeg”
 • Dr. V. Slenter, arts MG en directeur van het Capaciteitsorgaan van de KNMG
 
16.15 – 16.35 uur
Co – referente:
 • Tatjana Naujocks, forensisch arts, voorzitter vakgroep Forensische Geneeskunde GGD. – Nederland.
 
16.35 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting door:
 
 1. Aanmelding per e-mail: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
  • BAJC-lezing d.d. 13 januari 2010 θn
  • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer θn
  • Het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in GAIA.
  • Voor studenten: het studentennummer en studierichting
  • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
 1. Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer 1009.97.023 ten name van de Rob Monterie Stichting. Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 95. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats. Voor buitenlandse betalingen klik hier.
   
 2. U ontvangt een bevestiging van inschrijving (zie 2).
   
 3. Gezien het veiligheidsbeleid van het NFI is alleen toegang mogelijk bij inschrijving vooraf θn entree met een geldig identiteitsbewijs.
 
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie hier). Deelnemers ontvangen ter plaatse het definitieve programma en abstracts.
Studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd op vertoon van hun collegekaart. Hun deelname wordt vergoed door de Rob Monterie Stichting.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde en het College voor Accreditering Huisartsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk
 
Informatie over de Rob Monterie Stichting,
de lezingen en abstracts van vorige jaren