Programma van de zesde
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 12 januari 2011
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6, 2497 GB DEN HAAG
 
 
De 20e en m้้r nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De zesde ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door Dr. Rob Visser, tot voor kort gerechtelijk patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut.
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
 • Ren้ Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.00 uur
Een landelijke databank voor letsel?
 • Adeline Kronemeijer, student Forensic Sciences
  (Van Hall Larenstein in Leeuwarden)
 
14.00 – 14.25 uur
Sterfte – analyse kinderen 2003 - 2009
 • Coen Beekhuizen, geneeskunde, GGD Midden-Nederland
  (UMC/ Julius Centrum)
 
14.25 – 14.50 uur
Casus forensische toxicologie, trigger de student
 • Andries Kevenaar, farmacie, docent bachelorsprogramma (UMC/Julius Centrum)
 
14.50 - 15.10 uur
Recht op tegenonderzoek
 • Linda Hauwert, rechten, Juridische faculteit Radboud
  Universiteit Nijmegen
 
15.10 – 15.40 uur
Pauze
 
15.40 – 16.15 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
16.15 – 16.35 uur
Relaties tussen eerste en tweedelijns forensische geneeskunde
 • Dr. R. Visser, gerechtelijk patholoog in ruste
 
16.35 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting door:
 
 1. Aanmelding per e-mail: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
  • BAJC-lezing d.d. 12 januari 2011 ่n
  • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer ่n
  • Het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in GAIA.
  • Voor studenten: het studentennummer en studierichting
  • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
 1. Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer 1009.97.023 ten name van de Rob Monterie Stichting. Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 95. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats. Voor buitenlandse betalingen klik hier.
   
 2. U ontvangt een bevestiging van inschrijving (zie 2).
   
 3. Gezien het veiligheidsbeleid van het NFI is alleen toegang mogelijk bij inschrijving vooraf ่n entree met een geldig identiteitsbewijs.
 
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie hier). Deelnemers ontvangen ter plaatse het definitieve programma en abstracts.
Studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd op vertoon van hun collegekaart. Hun deelname wordt vergoed door de Rob Monterie Stichting.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk
 
Informatie over de Rob Monterie Stichting,
de lezingen en abstracts van vorige jaren