Programma van de zevende
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 11 januari 2012
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6, 2497 GB DEN HAAG
 
 
De 20e en méér nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De zevende ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door Prof. Dr. M. Piette, hoogleraar gerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit van Gent (B).
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
 • René Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.00 uur
Verder onderzoek naar doodsoorzaken van forensische secties met het label: geen anatomische doodsoorzaak (GADO).
 • Dyon Doensen (NFI), studente Avans Hogeschool, Forensisch Laboratorium Onderwijs (NFI)
 
14.00 – 14.25 uur
Validatie van de meest optimale procedure voor determinatie of age-at-death van tanden (TCA-methode).
 • Joyce van der Steen, studente Hogeschool van Amsterdam, Forensisch Onderzoek (NFI)
 
14.25 – 14.50 uur
Suïcides in detentie
 • Eveline Toonen, juriste, Ministerie van V&J: DJI Radboud Universiteit Nijmegen
 
14.50 - 15.10 uur
Suïcides onder jeugdigen
 • Dionne Koninkx, studente VU; begeleiding mw. Mr. W. Duijst en Dr. A. Kerkhof, psycholoog 
 
15.10 – 15.45 uur
Pauze
 
15.45 – 15.55 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.55 – 16.40 uur
De forensisch geneeskundige in de toekomst
 • prof. Dr. M. Piette, arts, hoogleraar gerechtelijke geneeskunde. Universiteit Gent (B)
 
16.40 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting door:
 
 1. Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
  • BAJC-lezing d.d. 11 januari 2012 èn
  • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer èn
  • Het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in GAIA.
  • Voor studenten: het studentennummer en studierichting
  • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
 1. Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer 1009.97.023 ten name van de Rob Monterie Stichting (studenten gratis!). Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling (studenten). Er vindt geen restitutie plaats. Voor buitenlandse betalingen klik hier.
   
 2. U ontvangt een bevestiging van inschrijving (zie 2).
   
 3. Gezien het veiligheidsbeleid van het NFI is alleen toegang mogelijk bij inschrijving vooraf èn entree met een geldig identiteitsbewijs.
 
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie hier). Volg de instructies voor parkeren! Dat wil zeggen dat naast het NFI bij het bedrijvencomplex Wereldhave, gereserveerde parkeerplaatsen zijn. Auto’s geparkeerd bij Top Movers worden mogelijk verwijderd.
 
Deelnemers ontvangen ter plaatse het definitieve programma en abstracts.
 
Studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd op vertoon van hun collegekaart. Hun deelname wordt vergoed door de Rob Monterie Stichting.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk
 
Informatie over de Rob Monterie Stichting,
de lezingen en abstracts van vorige jaren