Programma van de achtste
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 9 januari 2013
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6, 2497 GB DEN HAAG
 
 
De 20e en m้้r nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
 
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De achtste ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ zal worden uitgesproken door Prof Dr Ing Maurice Aalders, hoogleraar in de Forensische Biofysica. Afdeling: Biomedical Engineering and Physics. Academisch medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
 • Ren้ Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.00 uur
Fylogenetische analyse in de forensische geneeskunde: Mogelijkheden, Beperkingen en Valkuilen
 • Lucas Hermans, geneeskunde UMC
  Begeleiding: F. Woonink, GGD Midden Nederland
 
14.00 – 14.25 uur
De hybride positie van de arts binnen de penitentiaire inrichting
 • Mr. Marjan Groenouwe, destijds student Strafrecht RUU
  Begeleiding: Prof. mr. T. Liefaard
 
14.25 – 14.50 uur
Positionele asfyxie
 • Jasper Iwema, student geneeskunde RUG
  Begeleiding: Mr. Dr. Wilma Duijst (GGD Gelre-Overijssel)
 
14.50 - 15.10 uur
Medicatiegebruik in de politiecel: aard en omvang
 • Rosalie Tuinhout, HBO Farmakunde, HVU
  Begeleiding: R. Stumpel (GGD Gooi & Vechtstreek) 
 
15.10 – 15.45 uur
Pauze
 
15.45 – 15.55 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.55 – 16.40 uur
Biofysica werkterrein voor (forensisch) artsen? Dateren van hematomen en bloedsporen... en verder?
 • prof. Dr. Ing. Maurice Aalders
 
16.40 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting door:
 
 1. Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
  • BAJC-lezing d.d. 9 januari 2013 ่n
  • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer ่n
  • Het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in GAIA.
  • Voor studenten: het studentennummer en studierichting
  • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
 1. Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer 1009.97.023 ten name van de Rob Monterie Stichting (studenten gratis!). Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats. Voor buitenlandse betalingen klik hier.
   
 2. U ontvangt een bevestiging van inschrijving (zie 2).
   
 3. Gezien het veiligheidsbeleid van het NFI is alleen toegang mogelijk bij inschrijving vooraf ่n entree met een geldig identiteitsbewijs.
 
Het NFI is goed bereikbaar (zie hier). Volg de instructies voor parkeren!
 
Deelnemers ontvangen ter plaatse het definitieve programma en abstracts.
 
Studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd op vertoon van hun collegekaart. Hun deelname wordt vergoed door de Rob Monterie Stichting.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk
 
Informatie over de Rob Monterie Stichting,
de lezingen en abstracts van vorige jaren