Programma van de negende
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 8 januari 2014
 
13.30 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6, 2497 GB DEN HAAG
 
 
De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de middag wordt afgesloten om 17.45 uur.
 
De key note lezing heeft dit jaar als onderwerp:
 
Forensische Geneeskunde en Tuchtrecht
 
De 20e en méér nog de 21e eeuw worden gekenmerkt door stormachtige veranderingen en vernieuwingen in zowel de geneeskunde in het algemeen als in de forensische wetenschappen in het bijzonder.
De Rob Monterie Stichting voor Forensische Geneeskunde organiseert samen met het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap een seminar gewijd aan ontwikkelingen binnen de forensisch medische scholing en/of praktijk.
Bij die gelegenheid wordt de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ uitgesproken door een collega uit binnen- of buitenland, die in zal gaan op recente ontwikkelingen. Door de instelling van de ‘Barend A.J. Cohen-lezing’ wordt tevens een hommage gebracht aan degene die de forensische geneeskunde in Nederland ‘op de kaart heeft gezet’.
 
De key note lezing wordt uitgesproken door:
Mevrouw mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme,
Rechter en plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen
 
 
Programma
 
13.00 – 13.30 uur
Ontvangst met koffie
 
13.30 – 13.35 uur
Welkom en opening
 • René Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
13.35 – 14.00 uur
De postmortale tijdsbepaling, een nagel aan de doodkist.
 • Tristan Krap, fysisch antropoloog
  Begeleiding: AC Kenniscentrum
 
14.00 – 14.25 uur
Forensische Samenwerking onderzocht.
 • Floortje van der Vinne, vierde jaars student Forensic Sciences.
  Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden
  Begeleiding: GGD IJsselland.
 
14.25 – 14.50 uur
Letselfotografie bij GGD Gooi & Vechtstreek
 • Maria Schoof, Studente Forensisch Onderzoek, Hogeschool van Amsterdam
  Begeleiding: GGD Gooi & Vechtstreek
 
14.50 - 15.10 uur
Rapportage van overlijden aan de OGGZ - Is dit een zinvolle afspraak?
 • Eric Goulin Lippi Fernandes, student geneeskunde UMC
  Begeleiding GGD Midden Nederland
 
15.10 – 15.45 uur
Pauze
 
15.45 – 15.55 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.55 – 16.40 uur
Forensische geneeskunde en Tuchtrecht
 • Mevrouw mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme,
  Rechter, Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen. 
 
16.40 – 16.50 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.50 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting in 3 stappen:
 
 • Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
  • BAJC-lezing d.d. 8 januari 2014 èn
  • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer èn
  • Het BIG-nummer en beroep voor bijschrijving van accreditatiepunten in GAIA.
  • Voor studenten: het studentennummer en studierichting
  • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
 
 • Overmaking van het inschrijfgeld van € 75,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer IBAN NL87RABO0100997023 (BIC RABONL2U voor buitenlandse betalingenten), ten name van de Rob Monterie Stichting (Studenten gratis!).
 
 • Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestiging van inschrijving (zie 2) en een routebeschrijving.
 
Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats.
Gezien het veiligheidsbeleid van het NFI is alléén toegang mogelijk bij inschrijving vooraf èn met het ter plaatse tonen van een geldig identiteitsbewijs.
 
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie hier). Volg de instructies voor parkeren!
 
Studenten zijn geen kosten voor deelname verschuldigd op vertoon van hun collegekaart. Hun deelname wordt vergoed door de Rob Monterie Stichting.
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 3 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005
 
 
Het Nederlands Forensisch Instituut maakt de bijeenkomst mede mogelijk
 
Informatie over de Rob Monterie Stichting,
de lezingen en abstracts van vorige jaren