LET OP: INSCHRIJVING IS GESLOTEN, MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS BEREIKT
 
Programma van de tiende
 
BAREND A.J. COHEN-LEZING
 
op woensdag 14 januari 2015
 
10.00 - 17.00 uur
 
in het auditorium van het Nederlands Forensisch Instituut
Laan van Ypenburg 6, 2497 GB DEN HAAG
 
De key note lezing heeft dit jaar als onderwerp:
Kinderradiologie en Forensische Geneeskunde
en wordt uitgesproken door:
Mevrouw Dr. T. Sieswerda – Hoogendoorn, kinderarts
 
Naast het heuglijke feit dat de de lezing voor de 10e maal wordt georganiseerd is een aantal mijlpalen bereikt:
 
Uitreiking van de Rob Monterie Prijs voor het onderzoek door studenten op het gebied van de forensische geneeskunde.
 
1815: Nederland neemt het besluit dat forensische geneeskunde onderdeel moet uitmaken van de opleiding tot arts (“Het Organiek Besluit”)
 
1865: Wet uitoefening geneeskunst (Wetten van Thorbecke)
 
 
Programma
 
10.00 – 10.30 uur
Ontvangst met koffie
 
10.30 – 10.35 uur
Welkom en opening
 • René Stumpel, arts MG, voorzitter Rob Monterie Stichting
 
10.35 – 10.50 uur
Wetenschappelijk onderwijs in forensische geneeskunde.
 • Aernout Tenhaef, arts MG, secretaris Rob Monterie Stichting
 
10.50 – 11.35 uur
Bayesiaanse statistiek en forensisch medisch rapporteren.
 • Wouter Karst, forensisch arts KNMG, Nederlands Forensisch Instituut.
 
11.35 – 12.00 uur
Vaker blauwe plekken bij vrouwen
 • Maud Velthoven, studente Forensisch Onderzoek, Hogeschool van Amsterdam
 
12.00 - 13.45 uur
 
Inleidingen
 
Lunch
 
en
 
Rondleidingen door het NFI: histologie en sectiekamer
Parallelprogramma
 
Verbetering van bloedspoor Patroon Analyse
 • Nick Laan, student UvA, NFI
 
Kwalificatie van biochemische markers voor inschatting van het postmortale interval
 • Joris Meurs, Crime Science, Saxion Hogeschool Enschede
 
Vaststellen van het Post mortale interval door temperatuurmeting
 • Janine Boertjes, Biotechnologie Van Hall Larenstein
 

Middagprogramma
 
13.45 – 13.50 uur
Opening door voorzitter
 • René Stumpel
 
13.50 – 14.05 uur
Een atlas van het ontbindingsproces in water
 • Dorothee de Kat,
  geneeskunde Universiteit van Amsterdam 
 
14.05 – 14.20 uur
Een score methode voor classificatie van het ontbindingsproces van lichamen in water
 • Marjolein van Daalen,
  geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen
 
14.20 - 14.35 uur
Identificatie van zeelijken
 • Charlotte Passchier,
  Hogeschool van Hall Larenstein en NHL
 
14.35 - 15.00 uur
Waterintoxicatie
 • Renze Gans,
  geneeskunde UMC, Rijksuniversiteit Utrecht
 
15.00 - 15.10 uur
Uitreiking Oorkonde
 
15.10 - 15.40 uur
Pauze
 
15.40 - 15.50 uur
Inleiding op de Barend A.J. Cohenlezing
 • Nelleke Cohen-Platteschor
 
15.50 - 16.35 uur
Kinderradiologie en Forensische geneeskunde
 • Dr. Tessa Sieswerda–Hoogendoorn,
  kinderarts AMC, Universiteit van Amsterdam
 
16.35 - 16.45 uur
Discussie, vragen en antwoorden
 
16.45 – 17.00 uur
Slotwoord
 
17.00 - 17.45 uur
Afsluitend drankje
 
 
LET OP: INSCHRIJVING IS GESLOTEN, MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS BEREIKT
 
Inschrijving vindt plaats bij de Rob Monterie Stichting in 3 stappen:
1.
Aanmelding via: info@robmonteriestichting.nl onder vermelding van:
 • BAJC-lezing d.d. 14 januari 2015 èn
 • Voor- en achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer èn
 • Het BIG-nummer en beroep voor accreditatiepunten.
 • Voor studenten: het studentennummer, studierichting en instituut.
 • Als u geen BIG nummer heeft kunt u een certificaat aanvragen.
2.
Overmaking van het inschrijfgeld van € 100,- onder vermelding van uw naam (voor registratie) op rekeningnummer IBAN NL87 RABO 0100 9970 23 (BIC RABONL2U voor buitenlandse betalingenten), ten name van de Rob Monterie Stichting.
3.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestiging van inschrijving (zie 2) en een routebeschrijving.
4.
In de toegangsprijs is een lunch inbegrepen.
 
Bij entree moeten studenten hun studenten-/collegekaart kunnen tonen.
 
Indien de betaling voor aanvang niet is ontvangen, is alleen toegang met contante betaling  mogelijk indien er nog plaats is. Het aantal deelnemers is beperkt tot 90. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. Er vindt geen restitutie plaats.
Toegang van het NFI is alléén mogelijk bij inschrijving vooraf èn met het ter plaatse tonen van een geldig identiteitsbewijs.
 
Deelnemersontvangen ter plaatse abstracts. Na afloop worden deze op de website geplaatst.
 
Het NFI is goed bereikbaar met openbaar vervoer (zie hier). Volg de instructies voor parkeren!
 
De Rob Monterie Stichting is ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30199155 en is aangemerkt als Instelling conform art. 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties zijn welkom.
 
Informatie- en correspondentie-adres: info@robmonteriestichting.nl 
 
Accreditatie
 
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd voor (forensisch) artsen.
 
 
Barend Abraham Jacob Cohen
Soerabaja – Oost Java
9 januari 1942
Woerden – Nederland
21 juni 2005